Kedves Olvasó!

A településünkön két könyvtár működik: a Berhidai Művelődési Ház és kÖnyvtárban és a peremartongyártelepi fiókkönyvtár Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A berhidai könyvtár heti 25 órában, a peremartongyártelepi könyvtár heti 4 órában áll az olvasók szolgálatára.
A Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja.
Fő feladatunknak tekintjük, hogy gyűjteményünk és szolgáltatásunk révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk olvasóink számára a folyamatos önművelésre, segítséget nyújtsunk a tájékozódáshoz, az ismeretek megszerzéséhez.
Ennek érdekében a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk, lehetővé tesszük a könyvtárközi kölcsönzést.

Beiratkozás
A beiratkozáshoz személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges. A beiratkozás díjtalan, egy évre érvényes.

Kölcsönzés
 • Könyvkölcsönzés
 • Egy- egy alkalommal 8 db könyv kölcsönözhető.
  Kölcsönzési idő: 30 nap, mely két alkalommal hosszabbítható.
 • Folyóirat kölcsönzés
 • Egy alkalommal 5 db korábbi folyóiratszám kölcsönözhető 1 hétre.

  Gyűjteménycsoportok
 • Kölcsönözhető állomány: szépirodalmi, ismeretterjesztő és szakirodalmi könyvek, gyermek-és ifjúsági szépirodalmi és szakirodalmi könyvek
 • Kézikönyvtár: helyben használható, alapvető tájékoztatást nyújtó adattárak, lexikonok, enciklopédiák
 • Periodika gyűjtemény: hírlap, napilap, magazin
 • A teljes dokumentumállomány helyben minden érdeklődő számára térítésmentesen használható

  Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatások
 • könyv- és folyóirat kölcsönzés
 • előjegyzés: A könyvtárunk állományában szereplő, kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzés kérhető
 • könyvtárközi kölcsönzés: A könyvtárunk állományában nem található dokumentumokat más könyvtáraktól kölcsönözzük ki, melynek feltételeit a küldő könyvtár határozza meg.
 • Internet- és számítógép használat

 • Könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások
 • nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, faxolás
 • könyvtári rendezvények látogatása
 • a könyvtár megtekintése, könyvtárhasználati foglalkozások való részvétel, a katalógus helyben használata
 •  

   

   

   

   

   

   

  Nyitvatartás:
  Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár - Berhida
  Hétfő          14:00 -20:00   
  Kedd          14:00 -19:00
  Szerda         12:00-17.00
  Csütörtök   14:00 -19:00
  Péntek       Szünnap
  Szombat    08:00 - 12:00

  Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár - Peremartongyártelep
  Hétfő        17:00 - 19:00
  Csütörtök      16:00 - 18:00


  Elérhetőségek:
  Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár
  Cím: 8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.
  Telefonszám: 88/455-400
  E-mail cím: konyvtar@berhida.hu

  Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
  Cím: 8182 Berhida, Orgona u. 2.
  Telefonszám: 88/455-265
  E-mail cím: konyvtar@berhida.hu


  Könyvtárunkról

  Küldetésnyilatkozat

  Könyvtárhasználati szabályzat

  Internet-használati szabályzat

  Gyűjtőköri szabályzat

  Fenntartói nyilatkozat